Socialamedier och shopping via internet 2017

Nyttjandet ökar för sociala medier och shopping via internet 2017

I dagarna har iiS presenterat en sammanställning av våra datavanor, undersökningen har de gjort genom att intervjua över 3000 personer i åldrarna från 11 år och uppåt, som alltid intressant läsning. Läs hela rapporten Nedan har jag gjort en sammanställning av en liten del av rapporten. 

Idag använder 94 % av befolkningen internet då och då, 85% gör det via sin mobil. Fler och fler har smartphones. Bland gruppen som är 76 år och äldre är det drygt hälften som använder internet. Äldre personer använder dock inte internet dagligen lika ofta som yngre. De har heller inte samma vana att använda internet i sin mobil dagligen som yngre personer. Bland personer upp till 45 år använder alla internet, bland 46–55-åringarna är andelen 99 procent och bland 56–65-åringarna är det 98 procent som är internetanvändare.

Köpa och handla på internet.

Även här är andelen stor.  Det är 97 procent av 36–45 åringar, tätt följt av 96 procent av 26–35 åringarna och 94 procent av 46–55 åringarna som köper saker som levereras med posten. Nio av tio internetanvändare köper varor eller tjänster via nätet. Även bland personer över 76 år är det över hälften som handlat via internet. 

Vad använder vi på internet?

 • E-post 97%
 • Internetbank 95%
 • Youtube 86%  (det syns att alla yngre tittar.)
 • Blocket 79%
 • Facebook 74% (56% använder Facebook dagligen, flertalet flera ggr./dag)
 • Spotify 55%
 • Instagram 53%
 • Netflix 46%
 • Snapchat 33%
 • Whatsapp 29%
 • Annonsblockerare 29%
 • Twitter 25%
 • Tinder 7%

Sociala medier

Fyra av fem svenskar använder sociala medier. Facebook är fortfarande populärast och funktionen med grupper och messinger används mer och mer.

Facebook

Användandet av Facebook fortätter att öka i alla grupper utom bland de yngsta, 12-15 där användandet minskat från mätningen 2016. Trots det är Facebook användningen mycket stor totalt sett.

Instagram

Instagram ökar rejält och idag är det 53% av alla internetanvändare som använder det, en tredjedel gör det dagligen.  Det är större andel av kvinnorna (62 %) än männen (45 %) som använder Instagram och så är det genomgående i alla åldersgrupper.

 

Youtube

Youtube är mycket populärt bland de yngre internetanvändarna. Alla upp till 25 år tittar på Youtube då och då och så många som tre av fyra gör det varje dag.

ingrid
Ingrid är intresserad, entusiastisk och varm. Lyfter, upplyser och förvånar genom sina fotografier och med sin text.