GDPR

GDPR som många pratar om just nu

Fotograferings, spridningsavtal

Om du blir filmad eller fotograferad av mig så kommer vi att upprätta ett enkelt avtal angående GDPR. Det är företaget skyldigt att göra från och med 25 maj 2018, så att du som enskild person har möjlighet att ta ställning.

 I mitt standardavtal är inskrivet att jag lagrar dina bildfiler i 7 år men sedan raderas filerna, vill du ha det på annat sätt så kan vi avtala om längden på lagringen och vill du förlänga/förkorta tiden så går det bra.  Att jag lagrar dina bildfiler är bra för dig ur snabbhetsaspekt och säkerhetsaspekt. Om du  t.ex. behöver en av bilderna lite snabbt för att tryckeriet ska utföra något eller om en bild ska distribueras för publicering hos andra media så hittar jag snabbt din bild och kan hjälpa till.

Är du kund hos mig och har serviceavtal

Det är också enklast att bilderna/filmerna finns i mitt arkiv om jag är den som fixar och uppdaterar på ditt företagshemsida. Dessutom kan det kännas skönt att du som kund vet att bildfilerna dessutom finns hos mig om du skulle råka ut för ett datorhaveri.

Bilden får användas av ditt företag

I mitt avtal går du med på att bli filmad/fotograferad av mig, att bilden förvaras i min dator/backupdisk, att bilden redigeras samt att bilden eventuellt används av mig på min hemsida. Är du anställd hos ett företag så är även det företagets nyttjande medtaget i avtalet. Ditt företag kanske vill ha bilder på alla sina anställda på sin hemsida eller i en trycksak och då får du i avtalet ge din tillåtelse till det.

När du skickar mejl eller blir kund hos Ord och bild Sverige, godkänner du att vi använder och sparar personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att ge dig som kund bästa möjliga service. 
Den rättsliga grunden för behandlingen av en dina personuppgifter är det avtal som du ingår med Ord och Bild Sverige vid köp.

Ord och bild Sverige kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att vi först frågat dig.

De enda övriga personuppgifter som jag använder är telefon,  mejladress och faktureringsadresser. I mitt avtal står att jag behåller dina uppgifter 7 år efter sista fakturen, när du senast varit kund hos mig. Den rättsliga grunden för att vi spar dina uppgifter i sju (7) år är för att vi måste fullgöra våra förpliktelser enligt Bokföringslagen.

Önskar du korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta Ord och bild Sverige.

Vad är GDPR?

GDPR eller den nya dataskyddsförordningen är den nya lagstiftningen som bland annat ersätter personuppgiftslagen (även kallad PUL) på området personlig integritetslagstiftning. Den träder i kraft den 25 maj 2018 och påverkar hur alla som behandlar personuppgifter (som exempelvis fotografier på personer) får använda och hantera dessa. För att få behandla personuppgifter krävs numera alltid tillstånd från, avtal med den vars personuppgifter som behandlas eller annan laglig grund som framgår av GDPR.

ingrid
Ingrid är intresserad, entusiastisk och varm. Lyfter, upplyser och förvånar genom sina fotografier och med sin text.